7 Days Coffee Tour to South-Eastern Ethiopia

11 Days Surma Trekking (South-Western Ethiopia)

8 Days Trekking to Simien Mountains National Park

2 Nights Leisure Trip to Halala Kella

13 Days Coffee Tour to Southern-Western Ethiopia